Poczta
Poczta
  
 
 Strona główna
 Sieci teleinformatyczne
 Audyty
 Stała obsługa firm
 Zakres obsługi
 Poziomy obsługi
 Przykład umowy
 Usługi internetowe
 Doświadczenie i certyfikaty
 Kontakt
Opieka informatyczna firm

Przejęcie, przez naszą firmę, pełnej odpowiedzialności za informatykę w firmie klienta, to obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem wykwalifikowanego personelu, bardziej elastyczne i efektywne zarządzanie zasobami informatycznymi oraz gwarantowana sprawność działania zgodnie z typem wybranej umowy serwisowej. Dodatkowymi atutami stałej umowy są: szybka pomoc technczna i konsultacje telefoniczne 24h, dostosowanie wdrażanych rozwiązań do indywidualnych potrzeb firmy, ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, planowanie i realizacja strategi rozwoju informatycznego, proponowanie nowych rozwiązań zwiekszających wydajność pracy i redukcję kosztów, kompleksowa obsługa i koordynacja działań w obsarze teleinformatyki.

| Zakres obsługi | Poziomy obsługi | Przykład umowy |